Na het overlijden van een dierbare wordt u geconfronteerd met het regelen van niet alledaagse zaken. Het is goed om u dan te laten bijstaan door een deskundige. Op een persoonlijke, betrokken en stijlvolle manier realiseert Roetman uitvaartbegeleiding zo goed mogelijk de wensen van de overledene en van de nabestaanden. 

Is iemand thuis overleden, dan is de laatste verzorging bij de uitvaartbegeleidster in vertrouwde handen. De naasten kunnen indien gewenst, hierbij actief worden betrokken. In een ziekenhuis wordt de overledene door speciaal daarvoor opgeleide mensen verzorgd. 

Indien gewenst kunt u thanatopraxie laten toepassen bij een thuisopbaring. Wij hebben deze methode inmiddels laten uitvoeren en de reacties daarop waren zeer positief

Vervolgens moeten er veel beslissingen worden genomen.

U kunt denken aan onder andere:

  • Begraven of cremeren?
  • Thuis opbaren of in een rouwcentrum?
  • Welke kist?
  • Een kerkdienst of andere plechtigheid?
  • Wanneer afscheid nemen en condoleren?
  • Wilt u thanatopraxie laten toepassen?
  • Wenst u rouwkaarten?
  • Wat komt er op de rouwkaart?
  • Wordt er een advertentie geplaatst?
  • Hoe betrek je volwassenen en kinderen bij het afscheid?
 

Met al deze beslissingen kan de uitvaartbegeleidster u met raad en daad terzijde staan. Ook doet zij aangifte van overlijden, tenzij u er de voorkeur aan geeft dat zelf te doen. Kortom alle werkzaamheden worden samen met u in overleg uitgevoerd.