Een uitvaart in Westerkwartier van Groningen kan geheel verzorgd worden door Roetman Uitvaartbegeleiding. Of het nu gaat om een begrafenis of crematie. Roetman uitvaartbegeleiding staat garant voor een persoonlijk en intiem afscheid geheel naar uw wens.

Na uw eerste telefoontje komen wij indien gewenst zo snel mogelijk naar u toe. De gehele uitvaart kan dan gelijk geregeld worden. Maar dat kan ook op een later tijdstip, zodat u de tijd hebt om over belangrijke beslissingen na te denken.

U heeft bij Roetman uitvaartbegeleiding met één vast contactpersoon te maken. Deze regelt de uitvaart van het begin tot het eind.
Om dat goed te kunnen doen, nemen we er rustig de tijd voor om naar u te luisteren. Aan de hand van de wilsbeschikking of de wensen van de nabestaanden kan de uitvaartbegeleidster u adviseren. Desgewenst kunnen de taken die moeten worden uitgevoerd, zoals de aangifte en de laatste verzorging, onderling worden verdeeld of kunt u overlaten aan de uitvaartbegeleidster.

Vervolgens moeten er veel beslissingen worden genomen. U kunt denken aan onder andere:

 • Begraven of cremeren?
 • Thuis opbaren of in een rouwcentrum?
 • Welke kist?
 • Een kerkdienst of andere plechtigheid?
 • Wanneer afscheid nemen en condoleren?
 • Wilt u thanatopraxie laten toepassen?
 • Wenst u rouwkaarten?
 • Welk rouwvervoer?
 • Wat komt er op de rouwkaart?
 • Wordt er een advertentie geplaatst?
 • Hoe betrek je volwassenen en kinderen bij het afscheid?
  Bloemstukken en Monumenten

Met al deze beslissingen kan de uitvaartbegeleidster u met raad en daad terzijde staan. Ook doet zij aangifte van overlijden, tenzij u er de voorkeur aan geeft dat zelf te doen. Kortom alle werkzaamheden worden samen met u in overleg uitgevoerd.

Het bespreken van een eigen inbreng door familie of vrienden vinden wij als Roetman uitvaartbegeleiding erg belangrijk. Het kan een positieve bijdrage leveren aan de verwerking van een verlies. Zo’n eigen inbreng kan bijvoorbeeld zijn: een gedicht voordragen, een toespraak houden, een kaars aansteken, samen een bloemstuk maken, het (helpen) sluiten en/of dragen van de kist of het (met kinderen) beschilderen van de kist. Afhankelijk van de gemaakte afspraken regelen wij alle wettelijke formaliteiten en begeleiden we de totale uitvaart.

Een uitvaartbegeleid(st)er is beroepshalve een regelaar, maar dat is niet voldoende, Roetman uitvaartbegeleiding begeleid van A tot Z. Ons werk begint bij het eerste telefoontje. Echter, ook in de dagen voor het overlijden en erna kunt u altijd een beroep op ons doen. Ook staan wij na de uitvaart voor u klaar met advies en eventuele ondersteuning.