Een dierbare is overleden en de uitvaart moet geregeld worden:

Krijgt u te maken met een sterfgeval, onderneem dan de volgende acties:

 • Bel eerst uw huisarts

 • Bel vervolgens Roetman Uitvaartbegeleiding

 • Leg belangrijke documenten klaar (zie pagina documenten)

Bel uw (huis)arts
De arts is degene die het overlijden moet vaststellen. Hij of zij verstrekt u de verklaring van overlijden. Deze akte is noodzakelijk voor het doen van aangifte van overlijden

Bel Roetman Uitvaartbegeleiding
U kunt ons dag en nacht bereiken via telefoonnummer  06 – 461 188 07. Wij komen dan naar u toe om de overledene (eventueel samen met u) te verzorgen. Daarna zetten we een aantal organisatorische zaken in gang en bespreken de uitvaart met u.

Documenten

Leg belangrijke documenten klaar
Een overlijden vereist een zorgvuldige administratieve afhandeling. Zonder u te vermoeien met de details nemen wij u dit zo veel als mogelijk uit handen. Wel is het handig als u de volgende zaken klaar legt:

 • Het legitimatiebewijs van de overledene
 • Het legitimatiebewijs van de opdrachtgever van de uitvaart (mogelijk bent u dat)
 • Het trouwboekje of de partnerregistratie
 • Een adressenlijst
 • De gewenste kleding voor de overledene
 • De wilsbeschikking (indien aanwezig)
 • De akte van overlijden (via de arts) zodat wij voor u indien gewenst aangifte kunnen doen
 • De mogelijke tekst en/of foto voor op de rouwkaart