Onder voorzorg verstaan wij het vooraf met u bespreken van de uitvaart. Een uitvaartverzorger wordt meestal pas voor het eerst gebeld als er iemand overleden is. Maar het kan ook eerder. Roetman uitvaartbegeleiding is namelijk van mening dat het vandaag vastleggen van uw uitvaartwensen onnodige stress voorkomt bij de familie, uw nabestaanden. Om binnen 6 werkdagen snel alles even te regelen en te bepalen hoe de uitvaart gestalte moet krijgen daar zit u niet op te wachten. Graag willen wij deze belangrijke dag vandaag al graag met u bespreken.

Het allerbeste kunt u zich al oriënteren op de talloze mogelijkheden en uw wensen kenbaar maken als sterven nog niet actueel is. Uw wensen en ideeën kunt u vastleggen in een wilsbeschikking. Die wilsbeschikking kunt u via deze website downloaden en bij Roetman uitvaartbegeleiding laten registreren. Ook is het verstandig om er zelf een kopie van te bewaren. Als in de loop van de tijd uw wensen veranderen, kunt u deze gemakkelijk aanpassen.

Ook komt het steeds vaker voor dat wij worden ingeschakeld als iemand zich in de terminale fase bevindt.
De ervaring leert dat de persoon zelf en ook de familie er een goed gevoel bij heeft als zij al kennis hebben gemaakt met de uitvaartbegeleidster die zich daadwerkelijk met de uitvaart gaat bezighouden. Deze kan zich dan ook veel beter inleven in de situatie, en dat komt ongetwijfeld de uitvaartplechtigheid ten goede.

Voor meer info belt u met 06 – 4611 88 07 of mail naar info@roetman-uitvaartbegeleiding.nl